Tým NIWA.cz přeje všem v této nelehké době optimistickou mysl a především pevné zdraví!

Čeká vás poutavý a inspirující program z oblasti japonského gastra, hudby, filmů, bojového umění, tanece a dalších.

I NIWA se účastní! ... najdete nás v prodejní zóně festivalu v kultůrním domě OSTRAVA. Těšíme se na setkání s Vámi!

Stránky festivalu JAPONSKÉ DNY V OSTRAVĚ