Tým NIWA.cz přeje všem v této nelehké době optimistickou mysl a především pevné zdraví!

Kaligrafie je v japonské kultuře jednou z nejslavnějších a nejuznávanějších forem uměleckého vyjádření. Je také známá jako Shodo (Šodó), což v překladu znamená „cesta písma“. Tradice kaligrafie byla do Japonska poprvé přinesena v 6. století z Číny. Od té doby se vytvořil styl a technika pro Japonsko jedinečná. Kdysi dávno umění kaligrafie praktikovala japonská šlechta, samurajové. Nyní může být uměleckým vyjádřením každeho z nás.