Tým NIWA.cz přeje všem v této nelehké době optimistickou mysl a především pevné zdraví!

Panuje-li mírná zima a teploty neklesají pod -5 stupňů Celsia, nastává čas k prořezávání korun některých ovocných stromů.  Pusťme se tedy do práce! Stromy se nám odvděčí vyšší úrodou a krásným zdravým vzhledem.

Podstatou prořezání je odstranit nevýnosné větvě a nasměrovat sílu stromu tam kam potřebujeme. Před tím je však důležité, důkladně se obeznámit s druhem stromu, s jeho odrůdou, stářím i podnoží. Na základě těchto informací pak můžete zvolit ideální způsob prořezávání. Základní princip, stejný pro většinu ovocných stromů, si můžete přečíst v tomto článku.

Zimní řez je vhodný především pro jádroviny (jabloň, hrušeň, jeřáb, kdoule) a bobuloviny (rybíz, angrešt) případně lísku. Peckoviny (švestka, meruňka, broskev …) stříháme na jaře a ořešák ideálně v létě. V zimním období se netvoří hojivé pletivo (nazývané kalus). To stromu umožňuje bezpečně zahojit vzniklé rány.

Řez lze dále rozdělit dle věku stromu na výchovný, tedy formující strom od vysazení do počátku plodnosti. Dále na řez udržovací,ten provádíme, jak název napovídá, z důvodu udržet strom v co nejlepší tedy plodné formě. Dalším stupněm je zmlazovací řez, smyslem takového zásahu je obnovit plodící sílu u starších stromů.

Důležitým cílem prořezávky je udržovat korunu vzdušnou a v tvaru podobném pyramidě. Nejlepší ovoce totiž sklidíme na dobře osluněných, dvou až tříletých větvích. Čemuž tvar pyramidy přispívá. Starší větve průběžně odstraňujeme a nahrazujeme mladšími, tak zajistíme stále dobrou úrodu. (nepřijde-li však v květu spalující mráz či jiná pohroma)

Řez musí být veden s rozmyslem a plánem budoucího růstu. Neposlušné větve lze správným střihem usměrnit do požadované pozice. A to tak, že střih vedeme blízko vhodného směru a pozice pupene, tedy budoucí nové větvičky. U hlavních větví je nejvýhodnější volit vodorovnou polohu nejen, že poté pomaleji rostou, ale především vytváří více plodů. Možná znáte tzv. stěny z ovocných stromů. Zde se uplatňuje několik speciálních způsobů tvarování. Pro příklad lze uvést typ jednoho svisle vedeného kmene, z něhož jsou vodorovně vyvazovány větvě na připravenou kostru a to jen na levou a pravou stranu. To jsou ale speciální metody, avšak potvrzující toto pravidlo výhod vodorovného růstu. Není tedy od věci, si k tomu pomoci zafixováním větve ve správné poloze, jejím zatížením nebo přivázáním. Pokud budeme stříhat zanedbaný strom, provádíme zmlazovací radikální střih. Ten donutí strom nasadit výhony snad z každého pupene. Tyto výhony jsou nazývány vlky. Z těch poté vybereme ty nejvhodnější a založíme tak opět dobře plodící větve. Takový zásah je však pro strom velkou zátěží. Je proto šetrnější, takto radikální zmlazení rozdělit do dvou let. Větší rány je lepší ošetřit stromovým balzámem z důvodu minimalizování možnosti napadení chorobami a škůdci.

Co se týče samotného způsobu stříhání, provádějte jej co nejblíže k větvi, z níž vlk vyrůstá. A to tak abyste ji nepoškodili, ale zároveň nezanechali pahýl. Ten totiž nedovolí ránu ideálně zahojit a vytvoří mrtvé dřevo. To se pak stává rizikem hniloby, což ohrožuje větev a někdy i celý strom. Při samotném stříhání používejte pouze kvalitní zahradní nůžky, které provedou nekompromisně rovný a čistý řez. Tím zajistíte rychlou regeneraci rány a  snížíte tak možnost napadení stromu chorobami a škůdci. Rána se pak mnohem snadněji zacelí a později splyne s větví. Nůžky byste měli po práci vydezinfikovat např. lihem z důvodu přenosu nežádoucí infekce.

K samotné práci je vhodné být dobře vybaven. To znamená žebřík, zahradní nůžky na větvešikovnou pilku pro čisté řezy. Ne méně důležitý je stromový balzám, k ochraně čerstvých ran. A v neposlední řadě pevná obuv a dobré oblečení, ve kterém se nezamotáte na první větvi.

Žebřík by měl být především bezpečný a stabilní, předejdete tak možnému pádu a mnohdy vážným zraněním. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit novinku na českém trhu třínohý hliníkový žebřík Henchman. Jeho unikátní, velmi bezpečná a lehká konstrukce o třech nohou je stabilnější, než klasické štafle či žebříky. U lepších modelů, lze nezávisle na sobě výškově nastavovat všechny tři nohy. Třínohý žebřík pak bez problému obstojí v šikmém i nerovném terénu a dokonce i na schodech. Třetí nohu lze zasunout do stísněných prostor v zeleni a tak lze snadno pracovat i v běžně nedostupných místech. Více viz. odkaz Třínohé žebříky.

Další důležitý pomocník jsou kvalitní zahradní nůžky. Nechcete-li se při práci zbytečně trápit a stromu spíše uškodit nerovným střihem, zvolte kvalitní ostrý nástroj. Dobré nůžky mají promyšlenou konstrukci s důležitými detaily, jako je například speciální tvar a průřez čepele. Tyto na první pohled nepatrné rozdíly pak ovlivňují efektivitu a komfort při práci. Jsou vyrobeny ze speciálních řezných uhlíkových ocelí, které umožňují delší udržení ostří, jsou však přesto výborně brousitelné brusným kamenem

Stříhat však doporučuji větve jen do cca 2 až 2,5 cm. Na silnější větve zvolte raději pilku. Vhodné jsou pilky japonského typu buď pevné či skládací, umožňují se dostat i do stísněných míst koruny vašeho stromu. Řezání je snadné a zanechává pro strom důležitý čistý řez.