Niwa.cz na Firmy.cz

Tým NIWA.cz přeje všem v této nelehké době optimistickou mysl a především pevné zdraví!

Japonské pily jsou skvělým nástrojem, který budete mít v oblibě. Proti evropským pilám, zde však existují určité rozdíly, především jde o směr řezu. Japonská pila řeže tahem, tedy směrem k sobě. Nikoli tlakem směrem od sebe. Díky tomu a unikátním zubům je čepel pily méně namáhána a řez velmi snadný a rychlý. Důmyslným zušlechtěním ocele získávají pily špičkové vlastnosti jsou však také o něco křehčí než ty běžné evropské. Proto je důležité dodržovat několik jednoduchých pravidel a předejít tak jejích poškození.

 • Řežte lehce bez použití přehnané síly.
 • Řežte tahem k sobě, směrem od sebe pilu odlehčete.
 • Předvídejte pohyb řezané větvě, nedovolte aby větev pilu sevřela nebo zkroutila.
 • Při řezání se snažte udržet pilu v jednom směru, řežte rovně.
 • V kritických fázích řezu, kdy může hrozit sevření zpomalte.
 • Nepoužívejte pilu s krátkým pilovým listem na příliš velké průměry. Pravidlo zní: 1/3 až 1/2 délky čepele je max. vhodný průměr řezané větve či kmene.
 • Používejte vhodný typ pily pro danou činnost. (Jak vybrat vhodnou zahradní pilu?)

Pozor! V případě, že pilový list zlomíte či ohnete, není to vadou materiálu, ale nevhodným použitím! Výrobce nebude akceptovat reklamaci!

Japonské zahradní pily jsou vyrobeny tak, aby řezali v jednom směru a to tahem směrem k sobě. Jsou tomu přizpůsobeny i brusy zubů, které řežou především při tahu k sobě. Během tahu se i tenká čepel neprohne, protože nedochází k vzniku bočních rizikových sil. Pokud větev čepel sevře, nikdy nepoužívejte hrubou sílu, mohlo by dojít k poškození pily. K vyproštění čepele si pomozte především odlehčením větve. Promyslet si možné chování větvě při řezu, předvídejte její chování. Vyvarujete se tak zbytečnému riziku.

Jak řezat větev? Správný postup vám usnadní práci!

Pilu držte svou dominantní rukou. Jako prvními začněte řezat zuby, které jsou nejblíže k rukojeti, táhněte směrem k sobě. Následně posuňte pilu zpět do výchozí polohy a to jemným tahem bez použití síly. Pokud to jde, druhou rukou přidržujte a nadlehčujte řezanou větev. Budete tak mít pod kontrolou její pohyb. Větev má totiž tendenci se po určité chvíli vlastní vahou zlomit či zkroutit a to může bez vaší kontroly způsobit zatrhnutí kury až do kmene, či nežádoucí sevření čepele. Silné větve, které nebudete moci díky jejich váze kontrolovat, řežte právě z těchto důvodů postupně na tři řezy (vysvětlím podrobněji níže). Jedná-li se o opravdu velkou větev, vyplatí se, pokud to jde, větev řezat postupně po menších částech. Ochráníte tak sebe i pilu a finální řez bude čistý a rovný. Provedete-li hrubý, nerovný řez a dokonce odtrhnete-li kůru od řezu, výrazně zvýšíte riziko přenosu chorob a působení škůdců. To následně může vést  k oslabení stromu či dokonce jeho úhynu.

Jak odříznout silnou větev

 1. Proveďte řez ve spodní části větve a to v bezpečné vzdálenosti cca 20-30 cm od kmene
 2. Následně odřízněte větve asi 5 cm za řezem směrem od kmene. Větev se vlastní vahou ulomí, ale dík spodnímu řezu nedojde k zatrhnutí kůry.
 3. Zbylý pahýl pak snadno a bezpečně a čistě odřízněte.

Japonské prořezávací pily od renomovaných výrobců (např. Silky, ARS, Samurai, Hishika,.) Vám nabídnou skvělý, čistý řez aniž byste vydaly příliš energie, ba naopak přílišná síla je nežádoucí, nechte se vést pilou, gravitace udělá většinu práce za vás. 

Vyhněte se zběsile rychlým řezům při kterých nebudete mít pilu i větev pod kontrolou. Může totiž dojít k sevření či zaseknutí čepele vřezu. Vy nestihnete zareagovat a při zpětném tahu pilu ohnete nebo i zlomíte. Dojde-li k sevření v přední části pilového listu je to pravděpodobné.

 

Práce na vlastní zahradě je krásná, řekl bych až terapeutická činnost. Vytváříte si sami své nejbližší okolí k obrazu svému a pro své potěšení. Dbejte však na potřeby rostlin. Zjistěte si jak o ně správně pečovat. A používejte kvalitní nástroje, prospějete tak nejen sobě, protože vás bude práce bavit, ale také rostlinám o které se staráte. S výběrem těch správných vám rádi pomůžeme na NIWA.cz. (777 817 110, info@niwa.cz)

Pokud nemáte chuť či čas, nebo si na údržbu netroufáte, protože je strom příliš velký, najměte si raději zkušeného profesionála. Náklady na údržbu vašich zahradních stromů se budou lišit v závislosti na výšce a jejich počtu.

Jak na techniku řezání s japonskou pilou značky SILKY si můžete prohlédnout ve videu.

Jak pečovat o zahradní japonskou pilu?

Japonské pily kvalitních výrobců jsou vyráběny z vysoce kvalitních uhlíkových ocelí opatřeních chromovou případně niklovou povrchovou úpravou. Jejich zuby jsou často kaleny na vysokou tvrdost. Jejich životnost je tak v průměru 3x delší než u klasických pil. Tím jak se budete k pile chovat ovlivníte její životnost. Zásady jsou jednoduché, na danou práci používejte vhodný typ pily, zbytečně na pilu netlačte, po práci pilu udržujte ji v čistotě a suchu.

Brousit nebo nebrousit

Existují pilníky vhodné k broušení pilových zubů, je však nutné si říci, že již nikdy nedocílíte takové ostrosti jako z výroby. Je tak na zvážení každého, zda to má smysl. Pozor! Pokud jsou zuby pily z výroby na koncích černé, byly zušlechtěny tzv. pulsním kalením. Což je proces, který zvyšuje extréme tvrdost zubů a tím i jejich životnost, ale také znemožňuje jejich účinné broušení.

Údržba
Kvalitní pily nejsou levnou záležitostí, starejte se o ně s náležitou péčí, odvděčí se vám maximálním výkonem a životností. Pilový list musí být udržován v čistotě, jinak se ztratí schopnost řezání. Odstraňujte tedy pravidelně hrubé nečistoty jako jsou piliny, ale také rostlinné šťávy a pryskyřice. Ty se dobře rozpouští v olivovém oleji, což je efektivní a ekologický způsob čištění čepele. Na špatně odstranitelné nečistoty pak doporučuji brusnou gumu Sabitoru. Ke servisní péči je pak díky svým skvělým vlastnostem vhodnější přírodní, v Japonsku často používaný, kaméliový olej. Vezměte na vědomí, že při použití agresivnějších kapalin, může dojít k poškození pryžového materiálu rukojeti!

 • Pokud pilu nepoužíváte, ujistěte se, že je čistá a vždy suchá.
 • Pilu skladujte ideálně v pouzdře a na suchém místě.
 • Čas od času naneste na pilový list slabou vrstvu konzervačního oleje (Japonci používají kaméliový olej)
 • Uchovávejte vždy mimo dosah dětí.

Líbil se vám tento článek? Sledujte nás!

       

Niwa.cz na Firmy.cz