Niwa.cz na Firmy.cz

Tým NIWA.cz přeje všem v této nelehké době optimistickou mysl a především pevné zdraví!

1. Pilky Silky jsou konstruovány tak, aby řezaly při zpětném tahu a pilové listy se neohýbaly. Dojde-li k zaklínění pilky, nikdy na ni netlačte a nekruťte rukojetí, neboť by mohlo dojít k jejímu poškození. Pilku uvolněte nadlehčením listu.
2. Pilky Silky se vyznačují perfektním řezným výkonem, aniž by bylo zapotřebí působit velkou silou. Nechte pilku pracovat za vás při zpětném tahu.
3. Impulzně tvrzené pilové listy Silky se nedají znova nabrousit ručním brouskem.
4. Pilové listy udržujte vždy čisté pomocí rozpouštědla, které však nesmí přijít do styku s rukojetí.
5. Pilku skladujte v ochranném pouzdře na suchém místě mimo dosah dětí.
6. Firma Silky, její afilace, pobočky, dovozci, distributoři a prodejci nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím pilek Silky.

Před použitím pilek Silky si pozorně přečtěte tato upozornění!

  • Při řezání používejte vždy ochranné pomůcky očí.
  • Pilku nikdy nepoužívejte v blízkosti napájených elektrických obvodů.
  • Při řezání a výměně pilového listu noste vždy rukavice. Pilový list je velmi ostrý.
  • Nedotýkejte se ostří listu a vyhněte se jakémukoliv tělesnému kontaktu s ním.
  • Není-li pilka v provozu, mějte ji v ochranném pouzdře
  • Při výměně pilového listu používejte výhradně originál od firmy Silky. Neoriginální díly nemusí zajistit vaši bezpečnost.
  • Tento výrobek může být používán pouze k řezání stromů větví a suchého dřeva. Pilka není určena k jakémukoliv jinému užití.
  • Pilka smí být používána pouze dospělými, kteří se seznámili s těmito pokyny a porozuměli jim. Udržujte ji mimo dosah dětí.

Niwa.cz na Firmy.cz