Niwa.cz na Firmy.cz

Tým NIWA.cz přeje všem v této nelehké době optimistickou mysl a především pevné zdraví!

Připravili jsme pro Vás orientační pomůcku jak chránit Vaše rostliny podle teplotní zóny a kódu zimní ochrany.  Kódy zjistíte u svého prodejce rostlin. Kódy O, A, B, C, D, X určují základní způsob ochrany rostliny viz tabulka.

Dalším důležitým faktorem, který je nutno zohlednit, je teplotní zóna místa vysazené rostliny.
Průměrné teploty větších měst jsou uvedeny v následující tabulce.

Souvislost mez kódem zimní ochrany rostliny a VAŠÍ teplotní zónou
Rostlina rostoucí v zóně 7 – rostliny s kódy zimní ochrany 0, A, B a C   = bez zimní ochrany
Rostlina rostoucí v zóně 6 – instrukce dle tabulky kód zimní ochrany
Rostlina rostoucí v zóně 5 – důkladně se informujte o potřebách rostliny, zimní ochrana

Niwa.cz na Firmy.cz