Niwa.cz na Firmy.cz

Tým NIWA.cz přeje všem v této nelehké době optimistickou mysl a především pevné zdraví!

Jednoduchý předmět s úžasnou silou!

Větrnému zvonku nazývanému japonsky Furin (風鈴) „Fu“ vítr a „rin“ zvonek jsou přisuzovány magické vlastnosti.

Jeho historie začíná v Číně, kde se věřilo v jeho ochrannou sílu před zlými duchy. Odtud se prostřednictvím budhismu dostal do Japonska. Budhisté měli totiž zvyk, věšet tyto zvonky do svých svatyní k zahnání zlých duchů a sil. To dalo Furinu v očích běžných Japonců božský nádech a význam. Začali je tak hojně používat i ve svých domovech a zahradách. Věřili, že se díky jejich zvonění nestane nic špatného. Věřili, že budou ochráněni, například před krutou morovou epidemií, jež řádila ve 12. a 17. století. Mimo to tím také zaháněli od obydlí drobné škůdce.

Zvonky byly zprvu vyráběny z tehdy velmi drahého bronzu ale i dostupnější keramiky. Později v 18. století se začalo používat k výrobě i sklo, které bylo poprvé přivezeno do Japonska z Holandska. 

 Tradičně byl Furin používán především k odvrácení zla a epidemií.  Dnes jej najdeme zavěšený na provázku v zahradách, oknech a okapech japonských domů. Síla větru a to i slabého vánku je zachycena na spodu visícím zdobeným páskem Tanzaku. Pohyb je přenesen do srdce a těla zvonku, jež vydá uklidňující a harmonický zvuk. Zvuk, který v Japoncích evokuje dnes především velmi příjemný pocit z ochlazení větrem, jež je tak vítaný v jejich horkých létech. Někteří se dokonce domnívají, že se jim při zaslechnutí tohoto zvuku sníží tělesná teplota celého těla. Pohyb zvonku nám umožňuje vizuálně vidět a slyšet téměř i neznatelný vítr. Ozve se zvuk a my můžeme jakoby zázrakem potvrdit přítomnost větru. To je to tajemství, … tajemství pohody a harmonie i v horkých a dusných dnech.

Furin je symbolem japonského léta a duševní relaxace a to dnes již nejen v Japonsku, ale na celém světě.

Japonci dokonce pořádají každoroční Furinský veletrh, který se koná kolem 20. července ve svatyních chrámu Kawasaki Daishi na předměstí Tokia. Veletrh je populární a velmi navštěvovaný.

Furin má schopnost navodit příjemný pocit a psychickou pohodu, jež je v dnešní době tak potřebná.

Niwa.cz na Firmy.cz